veranderen doe je aan de basis

HET KORTSTE LIJNTJE MET DE STAD

Technische thema’s

Saaie thema’s

Lastige doelgroepen

Placemaking

Probleemcomplex

No go area

Projectplan schrijven

Subsidie

Omgevingswet

Participatie en corona

Digibeten

Inclusieve participatie

Bureau Graswortel maakt zich in al haar projecten hard voor inclusieve participatie. Dat betekent dat wij geloven dat iedere bewoner, zwart, wit, geel of groen, gehandicapt, oud, jong, boos of vrolijk, wethouder of wijkagent iets te zeggen heeft over zijn of haar leefomgeving. Dat vraagt van ons een altijd open mind, creativiteit en een gezonde dosis inlevingsvermogen. Het vraagt van onze opdrachtgevers een beetje lef, om eens verder te kijken dan de geijkte bewonersavond, enquete of inloopbijeenkomst. En het levert uiteindelijk verrassende inzichten, verworpen vooroordelen en een veel beter passend beleid op!

Onze missie:

Wij stellen bewoners in staat om eigenaar te zijn van hun stad