veranderen doe je aan de basis

Inclusieve participatie

Bureau Graswortel maakt zich in al haar projecten hard voor inclusieve participatie. Dat betekent dat wij geloven dat iedere bewoner, zwart, wit, geel of groen, gehandicapt, oud, jong, boos of vrolijk, wethouder of wijkagent iets te zeggen heeft over zijn of haar leefomgeving. Dat vraagt van ons een altijd open mind, creativiteit en een gezonde dosis inlevingsvermogen. Het vraagt van onze opdrachtgevers een beetje lef, om eens verder te kijken dan de geijkte bewonersavond, enquete of inloopbijeenkomst. En het levert uiteindelijk verrassende inzichten, verworpen vooroordelen en een veel beter passend beleid op!

Doeners met bagage

Sociologie, antropologie en jarenlange ervaring vormen de basis van onze theoretische kennis en methoden en technieken van onderzoek.

Wars van wolligheid

Zakelijke resultaten in plaats van lange procesbeschrijvingen of inspanningsverplichtingen. Bureau Graswortel laat zien dat het anders kan, binnen de deadlines, binnen het gestelde budget met de afgesproken resultaten.

Lastig is leuk!

Bureau Graswortel voelt zich thuis in de stedelijke gebieden waar het schuurt, waar het niet vanzelf gaat en waar de resultaten extra voldoening geven.

Onze missie:

Wij stellen
bewoners
in staat om eigenaar te zijn van hun stad

Fotocafe Poeldijk

Fotocafe Poeldijk

Samen met de oudste bewoners uit het dorp keken we aan de hand van oude foto's terug in de tijd. Oude verhalen kwamen boven en vormden een brug naar het heden. Voor het centrum van Poeldijk moet een nieuwe Omgevingsvisie worden ontwikkeld. In het kader van de op...

Lees meer

Bureau Graswortel is een jong adviesbureau voor bewonersparticipatie en grootstedelijke vraagstukken.

‘Ik word nog steeds weleens gebeld met de vraag of wij “gratis geld” kunnen regelen. Dat kunnen we natuurlijk niet, wel bijna al het andere…’

Souad el Hamouchi, Graswortelaar en projectleider Eerste Hulp Bij Organiseren