De Gemeente Den Haag heeft in alle stadsdelen een aantal sociaal ondernemers uitgenodigd om te pitchen op het project “Zorg in de Buurt”. In beide stadsdelen waar Bureau Graswortel is uitgenodigd, nl Escamp en Laak, is de keuze op haar gevallen!

Zorg in de buurt is erop gericht om bewoners te stimuleren initiatieven te ontwikkelen om de participatie van zogenaamde WMO-doelgroepen (ouderen, bewoners met een verstandelijke of psychische beperking, langdurig zieken etc…) te verbeteren. Nabuurschap in de grootste zin van het woord. Bureau Graswortel pakt dit op zijn ‘s-Graswortels aan: Wij gaan eerst eens aan die zogenaamde WMO-ers vragen waar zij behoefte aan hebben. Waar lopen zij tegenaan nu de decentralisatie van de AWBZ steeds concretere vormen begint aan te nemen? Waar maken zij zich zorgen over? Maar ook: Waarmee willen zij graag hulp van de buurman?

Bureau Graswortel voert dit project uit in nauwe samenwerking met wijkpartners, zorginstellingen en vrijwilligers. In een rap tempo, want voor het einde van 2014 moeten de nieuwe initiatieven zijn gestart.

Meer weten over de campagne of bent u een Hagenees met een goed idee? Kijk hier voor de criteria en aanvraagprocdure!