veranderen doe je aan de basis

Buurbloemetje

Een goede buur wordt steeds belangrijker. Buren valt het op als het niet goed gaat met je, buren zijn direct ter plekke en goede buren maken dat je je thuis voelt in een straat, buurt en wijk. De participatiesamenleving vraagt om hechte informele verbanden, maar zo hier en daar kunnen die wel wat versterking gebruiken. Het BUURbloemetje is een korte, snelle en positieve interventie om een hechte straat te realiseren. 

In overleg met de opdrachtgever selecteren we een aantal straten of wooncomplexen van maximaal 250 bewoners per straat. Vervolgens bellen wij bij iedereen aan met de vraag: “Wie van uw buren verdient er volgens u een bloemetje?” Sommige bewoners blijken hun buren te willen bedanken voor een luisterend oor, het verzorgen van de kat of hulp bij klusjes in huis. Anderen weten dat de buurman een moeilijke tijd doormaakt omdat zijn vrouw net is overleden of hoorden dat de buurvrouw met een ziekte kampt. Binnen twee weken krijgen alle bewoners een uitnodiging overhandigd voor de feestelijke uitreiking in de buurt. Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers worden de bloemetjes door de buren zelf uitgereikt. De verhalen maken over het algemeen veel indruk op de aanwezigen. Die man die je altijd maar een beetje vreemd vond, blijkt iedere dag soep te koken voor zijn buurvrouw. De Somalische familie die net is ingetrokken grijpt de bijeenkomst aan om alle buren uit te nodigen voor een kopje koffie. Bij de uitreiking is altijd een wijkprofessional aanwezig om direct te kunnen reageren op vragen of signalen vanuit de bewoners. Bureau Graswortel moedigt bewoners aan om met elkaar verder te praten, maar ook eens te denken aan de afwezige buren: Heeft iemand zin om daar ook eens langs te gaan met een extra bloemetje? Zullen we er met elkaar voor zorgen dat niemand in deze straat zich alleen hoeft te voelen?

 

Uit de huisbezoeken vormt zich al snel een informele sociale kaart van de straat. Zo vinden we sluimerende initiatieven, bijzondere samenwerkingsverbanden en actieve bewoners die zich best wat meer in zouden willen zetten voor hun directe buren. Vanzelfsprekend pakken we schrijnende of zorgelijke situaties direct op in samenwerking met het sociaal wijkteam met aandacht voor de privacy van bewoners. Voorbeelden van juweeltjes die zijn ontstaan naar aanleiding van een BUURbloemetje:

  • Een maandelijkse Buurtborrel in een voorheen problematisch wooncomplex
  • Een buurvrouw die een hulplijn heeft opgericht voor kleine klusjes bij ziekte
  • Een nieuwe bewonerscommissie die activiteiten organiseert voor een hele buurt

Buurbloemetje

Bureau Graswortel is gestart met de uitvoering van het Buurbloemetje in 2015 in Den Haag. Inmiddels hebben bewoners van 23 wijken in Den Haag, Dordrecht en Haarlem elkaar met een bloemetje in het zonnetje gezet.

Buurbloemetjes zijn uitgereikt door buren aan buren. Buren die wel een hart onder de riem konden gebruiken, buren die in het zonnetje gezet moesten worden of buren die het zwaar hebben. Met de uitvoering van het Buurbloemetje is een sociale kaart gemaakt van het informele netwerk in de wijk. Die sociale kaart konden we overdragen aan de betrokken wijkprofessionals om er verder mee aan de slag te gaan.

De buren hebben zo’n lief zwart babietje, ik weet alleen niet of ze van bloemen houden

Evgeni

Buurbloemetje Nieuw Waldeck, Den Haag

%

gemiddeld deelname­percentage, met soms een uitschieter van 70%!