veranderen doe je aan de basis

Wat is de doelgroep?

 

Onze eerste vraag aan een opdrachtgever blijkt vaak niet makkelijk te beantwoorden. Het is een hele klus om goed af te kunnen bakenen wiens meningen, knelpunten, wensen en zorgen moeten worden meegenomen om te komen tot een beleid dat goed aansluit op de leefwereld van bewoners. Wij denken daarom heel actief mee op welke wijze wij precies de goede mensen kunnen benaderen. En ook hier zijn we kritisch: We benaderen bewoners niet op basis van etniciteit, ziek of gezond, allochtoon of autochtoon, arm of rijk. We benaderen bewoners vanuit hun gezamenlijk belang: Als buren, ouders, wijkbewoners, speeltuinravotters, mantelzorgers, gangmakers, bezorgde medemensen, fietsers of groengenieters.

The community is the expert!

Wie is precies de community? Bij herinrichtingstrajecten wordt snel uitgegaan van de doelgroep van omwonenden als meest belanghebbenden, maar de truc is juist om iets verder te kijken. Bij het herontwerpen van een speeltuin is juist het perspectief van kinderen cruciaal: Hoe ontwerp je anders een boomhut of een kruippaadje?

Hoe zorg je ervoor dat in een park de hondenbezitters en de regulier bezoekende vrouwengroep elkaar niet meer in de haren vliegen maar gezamenlijk genieten van de buitenlucht? Hoe weeg je de belangen van ondernemers, voetgangers, fietsers en automobilisten bij het herinrichten van een belangrijke winkelstraat?

Bureau Graswortel weet juist doelgroepen met uiteenlopende belangen uitstekend met elkaar om tafel te krijgen op een manier die niet alleen gezellig, maar juist zeer productief is. Door spelenderwijs met elkaar in gesprek te gaan ontstaat er begrip voor elkaars leefwereld en komen juist bewoners met creatieve oplossingen waar de gemiddelde stedenbouwkundige verrast van opkijkt. Placemaking gebruiken hierbij als leidende methodiek: www.pps.org

Wat als je doelgroep zichzelf geen doelgroep vindt?

Hoe betrek je mantelzorgers bij het opstellen van nieuw mantelzorgbeleid, wanneer ze zichzelf helemaal niet als mantelzorger beschouwen? Hoe betrek je feestende jongeren bij beleid om alcoholmisbruik tegen te gaan? Hoe krijg je de sociale kampioenen van een straat boven water, die liever niet in de belangstelling staan? Ook hier geldt dat de community als geen ander weet wie je moet hebben. Daarom gebruikt Bureau Graswortel verschillende methoden van peer identification: de gemeenschap wijst haar informele leiders aan.

 

“Wie verdient het om nu eens zelf in het zonnetje te staan?”