Bureau Graswortel is als initiatievenmakelaar in 2016 actief in het koppelen van initiatiefnemers uit de stad aan de juiste contact binnen de gemeente. Vanuit die functie bleek dat veel bewoners eigenlijk nog niet goed weten dat zij zich met het uiterlijk van Den Haag mogen bemoeien. Om dat verder bekend te makenĀ organiseerde Bureau Graswortel in samenwerking met Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Den Haag een grote bewonersbijeenkomst: Eerste Hulp Bij Stadmaken. Meer dan 150 bewoners konden in Theater de Vaillant terecht voor ondersteuning bij het realiseren van hun plannen voor de stad. Op de Werkplaats konden bewoners terecht die nog geen concrete ideeĆ«n hadden. Zij deden hier inspiratie op met “best practices” uit Den Haag, maar ook uit andere steden en andere landen. Aan de tekentafel kon men zelf aan de slag om ter plaatse een mooier Den Haag uit te tekenen.

In de tweede zaal was de route uitgestippeld die iedere initiatiefnemer doorloopt bij realisatie van zijn of haar idee: Hoe kom ik van plan tot daadwerkelijk ontwerp? Waar en hoe regel ik de middelen en het draagvlak? Er waren ontwerpers van de gemeente aanwezig om concrete plannen uit te tekenen, fondsen om initiatiefnemers te helpen bij het formuleren van een aanvraag en natuurlijk Bureau Graswortel als initiatievenmakelaar om meteen een afspraak te regelen met de juiste contactpersoon.

Bewoners met een goed plan en voldoende lef mochten hun idee direct pitchen tijdens een speeddate met wethouder Joris Wijsmuller. Olivier van 8 jaar oud liet hem bijvoorbeeld zijn ontwerp voor een skatepark op de Varkensmarkt zien. De initiatieven die ook door de wethouder als kansrijk werden gezien, kregen meteen een afspraak met de initiatievenmakelaar.

joris olivier tekenen