veranderen doe je aan de basis

Ondersteuning vrijwilligersorganisaties

Sinds 2017 voert Bureau Graswortel in opdracht van Fonds 1818 het programma Eerste Hulp bij Organiseren uit. Binnen dit programma kunnen vrijwilligersorganisaties in Den Haag ondersteuning krijgen bij alle zaken waar zij als vrijwillige bestuurders tegenaan lopen: Het schrijven van projectplannen, begrotingen, verantwoordingen, maar ook zaken als het bouwen van een website, het inzetten van social media en het huren van opslagruimte.

Het programma Eerste Hulp Bij Organiseren is beschikbaar voor alle vrijwilligersorganisaties in Den Haag. Van diverse bewonersorganisaties, etnische zelforganisaties, moestuinbouwers en sportverenigingen tot de zeekadetten en Stichting Stoomkracht. Wij hebben geholpen bij het realiseren van een tv-programma voor Afrikaanse jongeren, Diwalivieringen, voorlichtingen over babbeltrucs tot peer-to-peer ondersteuning van vluchtelingen.  Vrijwilligersorganisaties kunnen worden doorverwezen door de adviseurs van Fonds 1818, de helpdesk van PEP of kunnen zichzelf bij ons aanmelden met een hulpvraag. Wij werken samen met een aantal andere professionele ondersteuners, zoals websitebouwers, grafisch vormgevers, boekhouders en juristen, zodat we de organisatie in kwestie snel en doeltreffend weer op weg helpen.

EHBO Bijeenkomsten

Sinds de start van het programma heeft Bureau Graswortel vijf grote kennisbijeenkomsten georganiseerd voor alle vrijwilligersorganisaties van Den Haag. Iedere bijeenkomst had een ander thema, zoals:

  • Geld (Co-financiering, crowdfunding, het schrijven van een begroting, het opstellen van een eenvoudige jaarrekening etc..)
  • Samenwerken met de Gemeente (Subsidieregelingen, vergunningen, bij wie moet ik zijn, Studio Participatie)
  • Communicatie (websites, flyers maken, social media beleid, het uitbreiden van je netwerk)

 

Eerste Hulp Bij Organiseren

Opdrachtgever Fonds 1818

Samenwerkingspartners PEP, Xtra, Massa Administratie, Delaroche, Cool Cowboys,
SESAM Academie

vrijwilligersorganisaties hebben deelgenomen aan inspirerende workshops, speeddates en werkplaatsen.

Ik ben altijd bang voor taalfouten in mijn plan van aanpak en dat men mij dan niet serieus neemt. Het is heel fijn dat de meiden van EHBO het dan nog even voor mij nakijken!

Wilson Obomanu

voorzitter Diaspoint

organisaties hebben via een of meerdere adviesgesprekken met Graswortel hulp gekregen bij hun activiteiten