veranderen doe je aan de basis

Bewonersinitiatieven

Ondersteuning van bewoners

De opkomst van het fenomeen participatiesamenleving vraagt om een nieuw speelveld als het gaat om stadmaken: Meer ruimte voor bewonersinitiatieven bij gemeente en andere professionele instellingen. Die ruimte kan bestaan uit flexibelere regelgeving, financiering of het openstellen van netwerken die tot nog toe niet toegankelijk waren voor de gemiddelde bewoner. Bureau Graswortel ondersteunt verschillende actoren in dit nieuwe speelveld. Als eerst natuurlijk de bewonersinitiatieven: Van het opzetten van een maandelijkse bingoavond voor Antilliaanse ouderen tot een door bewoners bedacht, geïnitieerd en gedraaid Zorghuis, van een vrijwillige klussendienst tot een sociaal restaurant. Bureau Graswortel zorgt voor hulp bij het schrijven van fondsaanvragen, subsidieverzoeken, business cases tot het opstellen van begrotingen en verantwoordingen. Wij stellen ons grote netwerk onder financiers, overige ondersteuners, gelijksoortige initiatieven en private sponsoren ter beschikking. Wij doen precies en alleen dat wat nodig is, waarmee het initiatief net dat stukje verder kan komen om het weer zelfstandig voort te kunnen zetten.

Makelaar

Voor de Gemeente Den Haag vervult Graswortel’s Shakira inmiddels al anderhalf jaar de functie van Initiatievenmakelaar. Complexe bewonersinitiatieven die op een of andere manier zijn vastgelopen binnen de gemeentelijke organisatie worden door de makelaar weer “rechtgetrokken”. Voor dit rechttrekken is een methodiek bedacht “De Initiatieventafel”. De makelaar maakt het dossier op van de voorgeschiedenis van het initiatief: Wat is precies de vraag aan de gemeente, wie heeft er allemaal mee te maken gehad en waar treedt de stagnatie op? Vervolgens wordt op korte termijn een Initiatieventafel georganiseerd met alle relevante ambtelijke collega’s met als centrale vraag: “Hoe Wel?”. Aan zo’n Initiatieventafel heeft de makelaar als taak om de aanwezige ambtenaren te stimuleren out of the box te denken. Even los te komen van kokers, kaders en schotten. Op deze manier kunnen initiatieven die zich begeven op verschillende beleidsterreinen uiteindelijk vaak toch gefaciliteerd worden.

 

Initiatievenmakelaar

Bureau Graswortel bedacht een methodiek om bewoners­initiatieven soepeler door het stadhuis te loodsen. Bij complexe initiatieven zijn initiatieventafels georganiseerd om met alle betrokken ambtenaren in een uur tijd tot een sluitende oplossing te komen.

Opdrachtgever Gemeente Den Haag

Het was een beetje griezelig, maar toch ook wel erg bijzonder om je plan zo vrij te kunnen bespreken met de wethouder

Hanneke Besseling

Initiatiefnemer Hof van Loosduinen

initiatiefnemers zijn op het Graswortelkantoor geholpen met nieuwe contacten, hulp bij subsidieaanvragen en projectplannen.