veranderen doe je aan de basis

Sociale Diagnose

 

Het komt vaak voor dat er in een wijk, buurt of straat het een en ander aan de hand lijkt, maar de in de wijk aanwezige professionals kunnen niet helemaal hun vinger leggen op waar nu precies de angel zit. Misschien is het aantal inbraken gedaald, maar voelen bewoners zich steeds onveiliger. Soms komen er weinig klachten binnen de bij de woningbouwcorporatie, maar verschijnen er in de krant steeds artikelen over ernstige overlast in een complex. Bureau Graswortel doet in korte tijd intensief onderzoek op drie verschillende niveaus:

  • Bestaande bronnen: We hoeven het wiel natuurlijk niet opnieuw uit te vinden en over de meeste gebieden is altijd veel informatie beschikbaar. Vanuit gemeentelijke statistische onderzoeken tot verouderde wijkanalyses, van buurtscans tot leefbaarheidsonderzoeken.
  • Sleutelfiguren: We gaan altijd zo snel mogelijk aan tafel met de professionals die de wijk op hun duimpje kennen. De wijkagent, de sociaal beheerder van een woningbouwcorporatie, de directeur van de basisschool etc…
  • Bewoners: Middels huisbezoeken gaan we op informele wijze met bewoners het gesprek aan. Hoe vinden zij het wonen in deze buurt? Merken zij vooruitgang of vinden ze de wijk juist slechter worden? Waar ergeren zij zich aan en waar hopen zij op in de komende tijd?
Actiegericht onderzoek

Bureau Graswortel levert niet alleen een analyse van de problematiek in een bepaald gebied, maar gaat daar waar mogelijk ook direct aan de slag. Middels de huisbezoeken hebben wij inmiddels ook al een aantal mogelijke actieve bewoners ontdekt die best de handen uit de mouwen willen steken. Wij hebben van een aantal sluimerende plannen of initiatieven gehoord of we weten van een hoog opgelopen burenconflict waarin direct bemiddeld moet worden. Aan de hand hiervan stellen wij een aantal concrete aanbevelingen op die wij in samenwerking met de wijkpartners ook meteen uitvoeren.