veranderen doe je aan de basis

Stadscampagne: Als Mozes niet naar de berg komt….

 

Er komen steeds dezelfde mensen naar bewonersbijeenkomsten.” Klopt. Er is helaas maar een kleine gedeelte stadsbewoners die hun kostbare vrije tijd willen investeren in een klassieke bewonersavond in het buurthuis. Met uitzondering van heel gevoelige onderwerpen die bewoners direct raken (denk aan een daklozenopvang of inbraakgolf in de buurt) zal het niet druk worden.

En dan zijn er nog eens thema’s waarvan het hart van de gemiddelde stadsbewoner überhaupt niet snel gaat kloppen: Bouwkundig splitsen, de energietransitie, klimaatadaptatie, digitalisering etc… Natuurlijk zijn er liefhebbers, modelburgers en beroepsparticipeerders, die allemaal heel erg waardevol en betrokken zijn. Maar ze lijken ook allemaal op elkaar en vertegenwoordigen in de meeste gevallen slechts een kleine minderheid in de stad.

Onverwachte plekken

Daarom komt Graswortel altijd naar je toe! Op onverwachte plekken, zoals op de markt, in de bieb of in het zwembad vragen we nietsvermoedende bewoners naar hun mening over de meest technische en lastige onderwerpen. Dat doen we op een manier die het voor hen makkelijk maakt om tot de kern van hun zorgen, wensen en kansen te komen zonder al te ingewikkeld te doen. Met een puzzel bijvoorbeeld of een spel. We benaderen iedereen, van jong tot oud, van boos tot vrolijk, van ijscoklant tot Harleyrijder, van bontkraagje tot kattenvrouwtje. En zo komen we tot een compleet en representatief beeld van de wensen en zorgen van straat, wijk en stad.

Door naar bewoners toe te gaan in plaats van hen uit te nodigen is het aandeel unusual suspects bij deze aanpak het grootst. Bewoners worden aangesproken als toevallige voorbijgangers en worden door de uitstraling van het materiaal geprikkeld om deel te nemen. Het materiaal (puzzel, spel, etc..) functioneert als aanleiding voor een breder gesprek over het specifieke thema. De verzamelde data worden gebundeld in een participatierapport met conclusies en aanbevelingen.

Het WMO-wiel

De Straatpuzzel bij het ADO stadion