Eerste Hulp bij Stadmaken voor bewoners

Bureau Graswortel is als initiatievenmakelaar in 2016 actief in het koppelen van initiatiefnemers uit de stad aan de juiste contact binnen de gemeente. Vanuit die functie bleek dat veel bewoners eigenlijk nog niet goed weten dat zij zich met het uiterlijk van Den Haag...