De Campagne “Zorg voor je Buurt” wordt in Escamp en Laak uitgevoerd door Bureau Graswortel. In deze campagne kunnen bewoners van Den Haag hun goede idee om zorgbehoevenden in de buurt te ondersteunen indienen voor een (start-) subsidie van maximaal € 5000,-. De uitvoering van deze ideeën moet zijn gestart in 2014, maar mag doorlopen in 2015. Dat betekent dat de tijd nu echt begint te dringen! Heeft u nog een goed idee voor de stadsdelen Escamp of Laak, neem dan vooral contact op met Shakira, zie de contactgegevens op deze pagina. Ook meer informatie en de link naar het aanmeldformulier op de e-flyer: Zorg_voor_Escamp Zorg_voor_Laak