Bureau Graswortel heeft in opdracht van het Stadsdeel Loosduinen een volledige wijkanalyse geschreven voor de wijk Nieuw Waldeck in Loosduinen, Den Haag. Een compleet beeld van de sociale en fysieke wijkontwikkeling in de afgelopen jaren en de verwachte ontwikkelingen in de nabije toekomst. Een analyse van informatie uit eerdere onderzoeken, wijkvisies, ontwikkelplannen en vergelijkbare (bloemkool-)wijken. Een analyse van data verkregen door middel van 100 bewonersinterviews en 30 diepteinterviews met sleutelfiguren als de basisschoollerares, de wijkagent, de stedenbouwkundige en de voorzitter van een bewonersorganisatie. Een helder rapport met de conclusies en aanbevelingen overzichtelijk samengevat in een grafische SWOT-analyse.

In de komende periode gebruiken we deze analyse om met de centrale diensten en de uitvoerende partijen een aanzet te maken voor een gebiedsgerichte aanpak in Nieuw Waldeck. Bureau Graswortel treedt hierbij op als procesbegeleider en inhoudelijk deskundige. Schermafbeelding 2014-09-19 om 15.33.36