Voor Regentesse- Valkenboskwartier is € 50.000,- beschikbaar, waarvan bewoners mogen beslissen waar dit voor wordt gebruikt. Met de campagne “Jij maakt de buurt” heeft Graswortel in samenwerking met het Cultuurkwartier zoveel mogelijk bewoners gevraagd om ideeen in te dienen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een shortlist van 12 projecten: Van een inspiratiecafe voor de wijk tot een QR-stoeptegeltocht. Donderdag 30 augustus wordt door een jury van wijkbewoners beslist aan welke ideeën het budget wordt toegekend. De winnaar wordt bekendgemaakt op Festival het Circus op 8 september in Wijkpark de Verademing.